Understand spoken Dutch

"mechanical: like a tool, so automatically, without thinking, like a reflex, as a matter of course but therefore predictable and reliable" in Dutch

werktuiglijk: als een werktuig, dus automatisch, zonder nadenken, als een reflex, als vanzelf maar daardoor wel voorspelbaar en betrouwbaar

Unstarted

Literal Breakdown

Notes

Summary

The Dutch translation for “mechanical: like a tool, so automatically, without thinking, like a reflex, as a matter of course but therefore predictable and reliable” is werktuiglijk: als een werktuig, dus automatisch, zonder nadenken, als een reflex, als vanzelf maar daardoor wel voorspelbaar en betrouwbaar. The Dutch, werktuiglijk: als een werktuig, dus automatisch, zonder nadenken, als een reflex, als vanzelf maar daardoor wel voorspelbaar en betrouwbaar, can be broken down into 19 parts:"mechanical" (werktuiglijk), "as" (als), "a; an" (een), "tool" (werktuig), "so; therefore" (dus), "automatic" (automatisch), "without" (zonder), "thinking" (nadenken), "as" (als), "a; an" (een), "reflex" (reflex), "as" (als), "naturally" (vanzelf), "but" (maar), "thereby" (daardoor), "indeed; rather" (wel), "predictable" (voorspelbaar), "and" (en) and "reliable" (betrouwbaar).

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements