Understand spoken Dutch

"Look, that’s the way the world is now! (paragraph)" in Dutch

Kijk, zo gaat het nu in de wereld!

Unstarted

Literal Breakdown

Recording English Dutch Learn
“Look, that is how it goes in the world now!“ said the mother of the ducklings, and she was sticking out her beak, because she also wanted the eel head. “

“Kijk, zo gaat het nu in de wereld!” zei de moeder der eendjes, en zij stak haar snavel al uit, want zij wilde de palingkop ook wel hebben.”

“Use your legs!” she continued.

“Gebruik je poten nu!” vervolgde zij.

Keep your decency and bow to the old duck you see there: that is the most important of all; she is of Spanish descent, which is why she is so fat.

Houdt je fatsoen en maak een buiging voor de oude eend, die je daar ziet: dat is de voornaamste van alle; zij is van Spaanse afkomst, daarom is zij zo dik.

and, see, she has a red patch on her leg; that is something very beautiful and the greatest honour that a duck can receive; it means that they do not want to lose her and that she must be recognized by animals and people.

en, zie je wel, zij heeft een rood lapje om haar poot; dat is iets heel moois en de grootste onderscheiding, die een eend te beurt kan vallen; dat betekent, dat men haar niet kwijt wil raken en dat zij door dieren en mensen erkend moet worden.

Wait a minute!

Wacht eens!

Don’t put your legs inward like that!

Zet je poten niet zo binnenwaarts!

A well-mannered duckling puts its feet outwards, just like its mother and father do.

Een welopgevoed eendje zet zijn poten buitenwaarts, evenals vader en moeder doen.

Look! Like this!

Zie eens! Zo!

Bend your neck and say: Quack!

Buig je hals nu en zeg: Kwak!

Transcript

«Kijk, zo gaat het nu in de wereld!» zei de moeder der eendjes, en zij stak haar snavel al uit, want zij wilde de palingkop ook wel hebben. «Gebruik je poten nu!» vervolgde zij. «Houdt je fatsoen en maak een buiging voor de oude eend, die je daar ziet: dat is de voornaamste van alle; zij is van Spaanse afkomst, daarom is zij zo dik; en, zie je wel, zij heeft een rood lapje om haar poot; dat is iets heel moois en de grootste onderscheiding, die een eend te beurt kan vallen; dat betekent, dat men haar niet kwijt wil raken en dat zij door dieren en mensen erkend moet worden. Wacht eens! Zet je poten niet zo binnenwaarts! Een welopgevoed eendje zet zijn poten buitenwaarts, evenals vader en moeder doen. Zie eens! Zo! Buig je hals nu en zeg: Kwak!»

Summary

The Dutch translation for “Look, that’s the way the world is now! (paragraph)” is Kijk, zo gaat het nu in de wereld!. The Dutch, Kijk, zo gaat het nu in de wereld!, can be broken down into 9 parts:"“Look, that is how it goes in the world now!“ said the mother of the ducklings, and she was sticking out her beak, because she also wanted the eel head. “" (“Kijk, zo gaat het nu in de wereld!” zei de moeder der eendjes, en zij stak haar snavel al uit, want zij wilde de palingkop ook wel hebben.”), "“Use your legs!” she continued." (“Gebruik je poten nu!” vervolgde zij.), "Keep your decency and bow to the old duck you see there: that is the most important of all; she is of Spanish descent, which is why she is so fat." (Houdt je fatsoen en maak een buiging voor de oude eend, die je daar ziet: dat is de voornaamste van alle; zij is van Spaanse afkomst, daarom is zij zo dik.), "and, see, she has a red patch on her leg; that is something very beautiful and the greatest honour that a duck can receive; it means that they do not want to lose her and that she must be recognized by animals and people." (en, zie je wel, zij heeft een rood lapje om haar poot; dat is iets heel moois en de grootste onderscheiding, die een eend te beurt kan vallen; dat betekent, dat men haar niet kwijt wil raken en dat zij door dieren en mensen erkend moet worden.), "Wait a minute!" (Wacht eens!), "Don’t put your legs inward like that!" (Zet je poten niet zo binnenwaarts!), "A well-mannered duckling puts its feet outwards, just like its mother and father do." (Een welopgevoed eendje zet zijn poten buitenwaarts, evenals vader en moeder doen.), "Look! Like this!" (Zie eens! Zo!) and "Bend your neck and say: Quack!" (Buig je hals nu en zeg: Kwak!).

Examples of "Look, that’s the way the world is now! (paragraph)" in use

There is 1 example of the Dutch word for "Look, that’s the way the world is now! (paragraph)" being used:

Practice Lesson

Acknowledgements