Understand spoken Dutch

"It were very large slippers, which only her mother had worn so far, that’s how big they were." in Dutch

Het waren heel grote pantoffels, die haar moeder tot dusverre gedragen had, zo groot waren zij.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “It were very large slippers, which only her mother had worn so far, that’s how big they were.” is Het waren heel grote pantoffels, die haar moeder tot dusverre gedragen had, zo groot waren zij.. The Dutch, Het waren heel grote pantoffels, die haar moeder tot dusverre gedragen had, zo groot waren zij., can be broken down into 16 parts:"it" (het), "were" (waren), "very; really" (heel), "large; big (long form)" (grote), "slippers" (pantoffels), "that" (die), "her" (haar), "mother" (moeder), "until; to" (tot), "so far" (dusverre), "worn" (gedragen), "had (singular)" (had), "so" (zo), "large; big" (groot), "were" (waren) and "they" (zij).

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses