Understand spoken Dutch

"it was sad because it looked ugly and was mocked by everyone else" in Dutch

het was treurig, omdat het er lelijk uitzag en door al de anderen bespot werd

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “it was sad because it looked ugly and was mocked by everyone else” is het was treurig, omdat het er lelijk uitzag en door al de anderen bespot werd. The Dutch, het was treurig, omdat het er lelijk uitzag en door al de anderen bespot werd, can be broken down into 15 parts:"it" (het), "was" (was), "sad" (treurig), "because; for" (omdat), "it" (het), "there" (er), "ugly" (lelijk), "looked (3)" (uitzag), "and" (en), "by; through" (door), "already; though" (al), "the" (de), "others" (anderen), "mocked" (bespot) and "was; became" (werd).

Examples of "it was sad because it looked ugly and was mocked by everyone else" in use

There is 1 example of the Dutch word for "it was sad because it looked ugly and was mocked by everyone else" being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses