Understand spoken Dutch

"It caused enormous suffering, but we also saw massive solidarity." in Dutch

Het veroorzaakte enorm leed maar we zagen ook massaal veel solidariteit.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “It caused enormous suffering, but we also saw massive solidarity.” is Het veroorzaakte enorm leed maar we zagen ook massaal veel solidariteit.. The Dutch, Het veroorzaakte enorm leed maar we zagen ook massaal veel solidariteit., can be broken down into 11 parts:"it" (het), "caused" (veroorzaakte), "enormous" (enorm), "sorrow" (leed), "but" (maar), "we" (we), "saw (verb)" (zagen), "also; as well" (ook), "massive" (massaal), "a lot of" (veel) and "solidarity" (solidariteit).

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements