Understand spoken Dutch

"In the state of New York you must submit a plan of education, including a list of textbooks that you will use." in Dutch

In de staat van New York moet je een plan van onderwijs indienen, inclusief een lijst met schoolboeken die je gaat gebruiken.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “In the state of New York you must submit a plan of education, including a list of textbooks that you will use.” is In de staat van New York moet je een plan van onderwijs indienen, inclusief een lijst met schoolboeken die je gaat gebruiken.. The Dutch, In de staat van New York moet je een plan van onderwijs indienen, inclusief een lijst met schoolboeken die je gaat gebruiken., can be broken down into 21 parts:"in" (in), "the" (de), "state" (staat), "of" (van), "New York" (New York), "must (singular)" (moet), "you (singular)" (je), "a; an" (een), "plan" (plan), "of" (van), "education; teaching" (onderwijs), "to submit" (indienen), "including" (inclusief), "a; an" (een), "list" (lijst), "with (accompanying)" (met), "textbooks" (schoolboeken), "those" (die), "you (singular)" (je), "goes (2nd or 3rd person singular)" (gaat) and "to use" (gebruiken).

Examples of "In the state of New York you must submit a plan of education, including a list of textbooks that you will use." in use

There is 1 example of the Dutch word for "In the state of New York you must submit a plan of education, including a list of textbooks that you will use." being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements