Understand spoken Dutch

"In religions, the qualifications clean and unclean refer to the kosherness of food." in Dutch

In religies hebben de kwalificaties rein en onrein betrekking op de eerbaarheid van voedsel.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “In religions, the qualifications clean and unclean refer to the kosherness of food.” is In religies hebben de kwalificaties rein en onrein betrekking op de eerbaarheid van voedsel.. The Dutch, In religies hebben de kwalificaties rein en onrein betrekking op de eerbaarheid van voedsel., can be broken down into 14 parts:"in" (in), "religions" (religies), "have (plural)" (hebben), "the" (de), "qualifications" (kwalificaties), "clean" (rein), "and" (en), "unclean" (onrein), "relation" (betrekking), "to" (op), "the" (de), "honesty" (eerbaarheid), "of" (van) and "food" (voedsel).

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements