Understand spoken Dutch

"In a corner formed by two houses (paragraph)" in Dutch

In een hoek, die gevormd werd door twee huizen (paragraaf)

Unstarted

Literal Breakdown

Transcript

In een hoek, die gevormd werd door twee huizen, waarvan het eene een weinig meer dan het andere vooruitsprong, zette zij zich op haar hurken neer. Haar voetjes had zij naar zich toe getrokken; maar nu werd zij nog kouder, en naar huis durfde zij niet; zij had immers geen enkel doosje lucifers verkocht en bracht geen cent mee. Van haar vader zou zij zeker slaag krijgen, en te huis was het ook koud; boven zich hadden zij slechts het dak, waardoor de wind heenfloot, al mochten de grootste reten ook met stroo en lompen dichtgestopt zijn.

Summary

The Dutch translation for “In a corner formed by two houses (paragraph)” is In een hoek, die gevormd werd door twee huizen (paragraaf). The Dutch, In een hoek, die gevormd werd door twee huizen (paragraaf), can be broken down into 3 parts:"In a corner formed by two houses, one of which protruded a little more than the other, she squatted down." (In een hoek, die gevormd werd door twee huizen, waarvan het ene een weinig meer dan het andere vooruitsprong, zette zij zich op haar hurken neer.), "Her little feet she had drawn under her but now she became colder, but she didn't dare to go home she hadn't sold even one matchbox and she hadn't brought a single penny." (Haar voetjes had zij naar zich toe getrokken; maar nu werd zij nog kouder, en naar huis durfde zij niet; zij had immers geen enkel doosje lucifers verkocht en bracht geen cent mee.) and "She was sure to be beaten by her father, and it was cold at home too; above them they had only the roof through which the wind was howling, although the largest holes had been plugged with straw and rags." (Van haar vader zou zij zeker slaag krijgen, en te huis was het ook koud; boven zich hadden zij slechts het dak, waardoor de wind heenfloot, al mochten de grootste reten ook met stroo en lompen dichtgestopt zijn.).

Examples of "In a corner formed by two houses (paragraph)" in use

There is 1 example of the Dutch word for "In a corner formed by two houses (paragraph)" being used:

Practice Lesson