Understand spoken Dutch

"In a corner formed by two houses, one of which protruded a little more than the other, she squatted down." in Dutch

In een hoek, die gevormd werd door twee huizen, waarvan het ene een weinig meer dan het andere vooruitsprong, zette zij zich op haar hurken neer.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “In a corner formed by two houses, one of which protruded a little more than the other, she squatted down.” is In een hoek, die gevormd werd door twee huizen, waarvan het ene een weinig meer dan het andere vooruitsprong, zette zij zich op haar hurken neer.. The Dutch, In een hoek, die gevormd werd door twee huizen, waarvan het ene een weinig meer dan het andere vooruitsprong, zette zij zich op haar hurken neer., can be broken down into 26 parts:"in" (in), "a; an" (een), "corner" (hoek), "that" (die), "formed" (gevormd), "was; became" (werd), "by; through" (door), "two (2)" (twee), "houses" (huizen), "of which" (waarvan), "the (neutral)" (het), "one (long form)" (ene), "a; an" (een), "few" (weinig), "more" (meer), "than" (dan), "the (neutral)" (het), "other (long form)" (andere), "stood out" (vooruitsprong), "sat down (part 1)" (zette), "she" (zij), "himself; herself; itself" (zich), "on" (op), "her" (haar), "squats" (hurken) and "sat down (part 2)" (neer).

Examples of "In a corner formed by two houses, one of which protruded a little more than the other, she squatted down." in use

There is 1 example of the Dutch word for "In a corner formed by two houses, one of which protruded a little more than the other, she squatted down." being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements