Understand spoken Dutch

"Homeschooling in the Netherlands and the United States (Dialogue)" in Dutch

Thuisonderwijs in Nederland en de Verenigde Staten (Dialoog)

Unstarted

Literal Breakdown

Recording English Dutch Learn
Today I’ve learned something about home education in the Netherlands.

Vandaag heb ik iets geleerd over het thuisonderwijs in Nederland.

I was surprised that the laws on home education in that country are very different compared to the laws in the United States.

Ik verbaasde me erover dat de wetten over thuisonderwijs in dat land heel verschillend zijn in vergelijking met de wetten in de Verenigde Staten.

For example, home education is illegal in the Netherlands, unless you receive a letter of exemption from the government.

In Nederland is thuisonderwijs bijvoorbeeld onwettig, tenzij je een uitzonderingsbrief van de overheid ontvangt.

In the majority of states here, the laws are not that strict.

In de meeste staten hier, zijn de wetten niet zo streng.

In my state, Florida, families just have to send a letter of intention to the government and once a year the test results.

In mijn staat, Florida, moeten families alleen een brief van voornemen naar de overheid sturen en één keer per jaar de testuitslagen.

Some states have more laws.

Sommige staten hebben meer wetten.

In the state of New York you must submit a plan of education, including a list of textbooks that you will use.

In de staat van New York moet je een plan van onderwijs indienen, inclusief een lijst met schoolboeken die je gaat gebruiken.

You are also required to submit your child’s school attendance four times a year.

Je bent ook verplicht de schoolaanwezigheid van je kind vier keer per jaar in te dienen.

I think home education is a reasonable educational choice.

Ik denk dat thuisonderwijs een redelijk educatieve keuze is.

Parents should be able to choose home education for their children in every country.

Ouders moeten voor thuisonderwijs voor hun kinderen kunnen kiezen, in ieder land.

It is sad that in the Netherlands, a country known as tolerant, parents cannot make this choice.

Het is verdrietig dat in Nederland, een land dat bekend staat als tolerant, ouders deze keuze niet kunnen maken.

Transcript

Vandaag heb ik iets geleerd over het thuisonderwijs in Nederland. Ik verbaasde me erover dat de wetten over thuisonderwijs in dat land heel verschillend zijn in vergelijking met de wetten in de Verenigde Staten. In Nederland is thuisonderwijs bijvoorbeeld onwettig, tenzij je een uitzonderingsbrief van de overheid ontvangt. In de meeste staten hier, zijn de wetten niet zo streng. In mijn staat, Florida, moeten families alleen een brief van voornemen naar de overheid sturen en één keer per jaar de testuitslagen.

Sommige staten hebben meer wetten. In de staat van New York moet je een plan van onderwijs indienen, inclusief een lijst met schoolboeken die je gaat gebruiken. Je bent ook verplicht de schoolaanwezigheid van je kind vier keer per jaar in te dienen.

Ik denk dat thuisonderwijs een redelijk educatieve keuze is. Ouders moeten voor thuisonderwijs voor hun kinderen kunnen kiezen, in ieder land. Het is verdrietig dat in Nederland, een land dat bekend staat als tolerant, ouders deze keuze niet kunnen maken.

Summary

The Dutch translation for “Homeschooling in the Netherlands and the United States (Dialogue)” is Thuisonderwijs in Nederland en de Verenigde Staten (Dialoog). The Dutch, Thuisonderwijs in Nederland en de Verenigde Staten (Dialoog), can be broken down into 11 parts:"Today I’ve learned something about home education in the Netherlands." (Vandaag heb ik iets geleerd over het thuisonderwijs in Nederland.), "I was surprised that the laws on home education in that country are very different compared to the laws in the United States." (Ik verbaasde me erover dat de wetten over thuisonderwijs in dat land heel verschillend zijn in vergelijking met de wetten in de Verenigde Staten.), "For example, home education is illegal in the Netherlands, unless you receive a letter of exemption from the government." (In Nederland is thuisonderwijs bijvoorbeeld onwettig, tenzij je een uitzonderingsbrief van de overheid ontvangt.), "In the majority of states here, the laws are not that strict." (In de meeste staten hier, zijn de wetten niet zo streng.), "In my state, Florida, families just have to send a letter of intention to the government and once a year the test results." (In mijn staat, Florida, moeten families alleen een brief van voornemen naar de overheid sturen en één keer per jaar de testuitslagen.), "Some states have more laws." (Sommige staten hebben meer wetten.), "In the state of New York you must submit a plan of education, including a list of textbooks that you will use." (In de staat van New York moet je een plan van onderwijs indienen, inclusief een lijst met schoolboeken die je gaat gebruiken.), "You are also required to submit your child’s school attendance four times a year." (Je bent ook verplicht de schoolaanwezigheid van je kind vier keer per jaar in te dienen.), "I think home education is a reasonable educational choice." (Ik denk dat thuisonderwijs een redelijk educatieve keuze is.), "Parents should be able to choose home education for their children in every country." (Ouders moeten voor thuisonderwijs voor hun kinderen kunnen kiezen, in ieder land.) and "It is sad that in the Netherlands, a country known as tolerant, parents cannot make this choice." (Het is verdrietig dat in Nederland, een land dat bekend staat als tolerant, ouders deze keuze niet kunnen maken.).

Practice Lesson

Acknowledgements