Understand spoken Dutch

"Her little feet she had drawn under her" in Dutch

Haar voetjes had zij naar zich toe getrokken

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “Her little feet she had drawn under her” is Haar voetjes had zij naar zich toe getrokken. The Dutch, Haar voetjes had zij naar zich toe getrokken, can be broken down into 8 parts:"her" (haar), "feet (diminutive)" (voetjes), "had (singular)" (had), "she" (zij), "to; for" (naar), "himself; herself; itself" (zich), "towards" (toe) and "taken" (getrokken).

Examples of "Her little feet she had drawn under her" in use

There is 1 example of the Dutch word for "Her little feet she had drawn under her" being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses