Understand spoken Dutch

"he was angry that I hadn’t done it" in Dutch

hij was boos dat ik het niet deed

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “he was angry that I hadn’t done it” is hij was boos dat ik het niet deed. The Dutch, hij was boos dat ik het niet deed, can be broken down into 8 parts:"he" (hij), "was" (was), "angry" (boos), "that" (dat), "I" (ik), "it" (het), "not" (niet) and "did" (deed).

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses