Understand spoken Dutch

"He ran to the kitchen and felt his stomach turn three times." in Dutch

Hij rende naar de keuken en voelde zijn maag driemaal omkeren.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “He ran to the kitchen and felt his stomach turn three times.” is Hij rende naar de keuken en voelde zijn maag driemaal omkeren.. The Dutch, Hij rende naar de keuken en voelde zijn maag driemaal omkeren., can be broken down into 11 parts:"he" (hij), "ran" (rende), "to; for" (naar), "the" (de), "kitchen" (keuken), "and" (en), "felt (singular)" (voelde), "his" (zijn), "stomach (organ)" (maag), "three times" (driemaal) and "to turn upside down" (omkeren).

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements