Understand spoken Dutch

"He lingers for months with the delivery of the building permit, despite the positive opinion of the Consultation Committee." in Dutch

Hij talmt al maanden met het afleveren van de bouwvergunning, ondanks het positief advies van de Overlegcommissie.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “He lingers for months with the delivery of the building permit, despite the positive opinion of the Consultation Committee.” is Hij talmt al maanden met het afleveren van de bouwvergunning, ondanks het positief advies van de Overlegcommissie.. The Dutch, Hij talmt al maanden met het afleveren van de bouwvergunning, ondanks het positief advies van de Overlegcommissie., can be broken down into 17 parts:"he" (hij), "delays" (talmt), "already; though" (al), "months" (maanden), "with (accompanying)" (met), "the (neutral)" (het), "delivery" (afleveren), "of" (van), "the" (de), "building permit" (bouwvergunning), "in spite of" (ondanks), "the (neutral)" (het), "positive" (positief), "advice" (advies), "of" (van), "the" (de) and "Consultation Committee" (Overlegcommissie).

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements