Understand spoken Dutch

"he laughed so much that he could hardly move" in Dutch

hij moest zo vreselijk lachen dat hij zich nauwelijks kon verroeren

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “he laughed so much that he could hardly move” is hij moest zo vreselijk lachen dat hij zich nauwelijks kon verroeren. The Dutch, hij moest zo vreselijk lachen dat hij zich nauwelijks kon verroeren, can be broken down into 11 parts:"he" (hij), "had to (singular)" (moest), "so" (zo), "horrible" (vreselijk), "to laugh" (lachen), "that" (dat), "he" (hij), "himself; herself; itself" (zich), "barely" (nauwelijks), "could (singular)" (kon) and "to move; to stir" (verroeren).

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements