Understand spoken Dutch

"He is always punctual." in Dutch

Hij is altijd op tijd.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “He is always punctual.” is Hij is altijd op tijd.. The Dutch, Hij is altijd op tijd., can be broken down into 5 parts:"he" (hij), "is" (is), "always" (altijd), "on" (op) and "time" (tijd).

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses