Understand spoken Dutch

"Creation is making something new as the created result." in Dutch

Schepping is het maken van iets nieuws als het geschapen resultaat.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “Creation is making something new as the created result.” is Schepping is het maken van iets nieuws als het geschapen resultaat.. The Dutch, Schepping is het maken van iets nieuws als het geschapen resultaat., can be broken down into 11 parts:"creation" (schepping), "is (3rd person singular)" (is), "the (neutral)" (het), "to make" (maken), "of" (van), "something" (iets), "news" (nieuws), "as" (als), "the (neutral)" (het), "created (past participle)" (geschapen) and "result; outcome" (resultaat).

Practice Lesson

Part of Speech Courses

Acknowledgements