Understand spoken Dutch

"Although the Netherlands and Germany are very similar, the differences are also very significant." in Dutch

Hoewel Nederland en Duitsland veel op elkaar lijken zijn de verschillen toch ook heel aanzienlijk.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “Although the Netherlands and Germany are very similar, the differences are also very significant.” is Hoewel Nederland en Duitsland veel op elkaar lijken zijn de verschillen toch ook heel aanzienlijk.. The Dutch, Hoewel Nederland en Duitsland veel op elkaar lijken zijn de verschillen toch ook heel aanzienlijk., can be broken down into 13 parts:"although" (hoewel), "The Netherlands" (Nederland), "and" (en), "Germany" (Duitsland), "a lot like each other" (veel op elkaar), "to appear" (lijken), "to be" (zijn), "the" (de), "differences" (verschillen), "still" (toch), "also; as well" (ook), "very; really" (heel) and "considerable" (aanzienlijk).

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements