Understand spoken Dutch

"After he had received a new kidney, he no longer had to have dialysis." in Dutch

Nadat hij een nieuwe nier had gekregen hoefde hij niet meer te dialyseren.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “After he had received a new kidney, he no longer had to have dialysis.” is Nadat hij een nieuwe nier had gekregen hoefde hij niet meer te dialyseren.. The Dutch, Nadat hij een nieuwe nier had gekregen hoefde hij niet meer te dialyseren., can be broken down into 13 parts:"after; when" (nadat), "he" (hij), "a; an" (een), "new (long form)" (nieuwe), "kidney" (nier), "had (singular)" (had), "received (past participle)" (gekregen), "needed" (hoefde), "he" (hij), "not" (niet), "more" (meer), "to" (te) and "to have dialysis" (dialyseren).

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements