Understand spoken Dutch

"A girl was injured in her face at the level of the neck and ear." in Dutch

Een meisje raakte daarbij gewond in haar aangezicht ter hoogte van de hals en het oor.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “A girl was injured in her face at the level of the neck and ear.” is Een meisje raakte daarbij gewond in haar aangezicht ter hoogte van de hals en het oor.. The Dutch, Een meisje raakte daarbij gewond in haar aangezicht ter hoogte van de hals en het oor., can be broken down into 16 parts:"a; an" (een), "girl" (meisje), "got; hit (third person singular)" (raakte), "thereby" (daarbij), "injured" (gewond), "in" (in), "her" (haar), "face" (aangezicht), "at" (ter), "height" (hoogte), "of" (van), "the" (de), "neck" (hals), "and" (en), "the (neutral)" (het) and "ear" (oor).

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements