Understand spoken Dutch

"which (long form)" Practice Dutch lesson

Recording English Dutch Status
What day is it?

Welke dag is het?

Which bus should I take then?

Welke bus moet ik dan hebben?

What day is it tomorrow?

Welke dag is het morgen?

What color is your hair?

Welke kleur heeft je haar?

What colour are his eyes?

Welke kleur zijn zijn ogen?

What colour are your eyes?

Welke kleur hebben je ogen?

What colour is his hair?

Welke kleur heeft zijn haar?

Which sentence is wrong?

Welke zin is fout?

Which languages do you speak?

Welke talen spreek je?

What languages do you speak? (formal)

Welke talen spreekt u?

What kind of music do you like?

Van welke muziek hou je?

We didn’t know which bus to take.

We wisten niet welke bus we moesten nemen.

To what extent do you agree with the following statements?

In welke mate ga je akkoord met volgende beweringen?

Yes sir, which bus do you mean?

Ja meneer, welke bus bedoelt u?

What color are your bedroom walls?

Welke kleur hebben de muren van je slaapkamer?

How do you know which brush or pencil you should use?

Hoe weet je welke kwast of penseel je moet gebruiken?

this one was larger and even more beautiful than the one which she had seen through the glass door at the rich merchant’s.

deze was nog groter en prachtiger dan die, welke zij door de glazen deur bij de rijke koopman gezien had.

But to tell all the distress and misery the duckling had to endure in that harsh winter would be too dire.

Maar al de nood en de ellende, welke het eendje in die strenge winter moest doorstaan, te vertellen, zou te akelig zijn.

Thousands of lights were burning upon the green branches and coloured pictures, like those she had seen in the show-windows, looking down upon her.

Duizenden lichten brandden er op de groene takken, en bonte prenten, zoals die, welke er voor de winkelramen te zien waren, zagen op haar neer.

Which original iPad cover fits your iPad?

Welke originele iPad hoes past bij je iPad?