Understand spoken Pandunia

"while; during" in Pandunia