Understand spoken Pandunia

"agoraphobia" in Pandunia