Understand spoken Pandunia

"Afrophilia" in Pandunia