Understand spoken Dutch

"A typical Greek pays only seven times a year with his bank card at the store." in Dutch

Een doorsnee Griek betaalt slechts zeven maal per jaar met zijn bankkaart in de winkel.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “A typical Greek pays only seven times a year with his bank card at the store.” is Een doorsnee Griek betaalt slechts zeven maal per jaar met zijn bankkaart in de winkel.. The Dutch, Een doorsnee Griek betaalt slechts zeven maal per jaar met zijn bankkaart in de winkel., can be broken down into 15 parts:"a; an" (een), "average; typical" (doorsnee), "Greek (person)" (Griek), "pays (3rd person singular)" (betaalt), "just; only" (slechts), "seven (7)" (zeven), "times (quantity)" (maal), "per" (per), "year" (jaar), "with (accompanying)" (met), "his" (zijn), "bank card" (bankkaart), "in" (in), "the" (de) and "shop" (winkel).

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements