Understand spoken Dutch

Recent Additions

Recording English Dutch Time ago created Learn
May I have some salt?

Mag ik wat zout?

1 week ago
Please clear the plates.

Kan u afruimen.

1 week ago
Is there table service?

Heeft u bediening aan tafel?

1 week ago
I need a postcard.

Ik heb een postkaart nodig.

1 week ago
interested

geïnteresseerd

1 week ago
I’m not interested.

Ik ben niet geïnteresseerd.

1 week ago
I don’t want it.

Ik wil het niet.

1 week ago
Do you have this in my size?

Heeft u dit in mijn maat?

1 week ago
Leave me alone.

Laat me met rust.

1 week ago
heart (1)

harte

1 week ago
all (1)

ganser

1 week ago
Now he clapped his wings, stretched his slender neck, and cried joyfully, from the depths of his heart

Nu klapte hij met zijn vleugels, richtte zijn slanke hals op en jubelde van ganser harte

1 week ago
Even the elder tree bent down its bows into the water, and the sun shone warm and lovely!

Zelfs de vlierboom boog zich met zijn takken tot hem in het water neer, en de zon scheen warm en liefelijk!

1 week ago
Take me there, please.

Breng me erheen, alstublieft.

1 week ago
there (1)

erheen

1 week ago
At the moment you can only change your membership via the contact form or in the club.

Je kunt op dit moment alleen je lidmaatschap wijzigen via het contactformulier of in de club.

1 week 2 days ago
Cinderella

Assepoester

1 week 2 days ago
fairy godmother

feeënmoeder

1 week 2 days ago
the fairy godmother

de feeënmoeder

1 week 2 days ago
stepsister

stiefzuster

1 week 2 days ago
rich (2)

rijke

2 weeks ago
That very rich jellyfish.

Die heel rijke kwal.

2 weeks ago
Did you see your attacker?

Hebt u uw belager gezien?

2 weeks ago
attacker (2)

belager

2 weeks ago
He is fake.

Hij is nep.

2 weeks ago
danger

gevaar

2 weeks ago
types

soorten

2 weeks ago
air raid

luchtaanval

2 weeks ago
to protect (long form)

te beschermen

2 weeks ago
bomb shelter

schuilkelder

2 weeks ago
shelter (short form)

schuil

2 weeks ago
A bomb shelter is a basement to protect the population from air raid and other types of danger.

Een schuilkelder is een kelder om de bevolking te beschermen tegen een luchtaanval en andere soorten van gevaar.

2 weeks ago
drowsy (2)

suf

2 weeks ago
She is still a bit groggy.

Ze is nog wat suf.

2 weeks ago
forward

vooruit

2 weeks 2 days ago
to curtail

inperken

2 weeks 2 days ago
terraces

terrassen

2 weeks 2 days ago
period

periode

2 weeks 2 days ago
colder

koudere

2 weeks 2 days ago
in the colder period we will limit the terraces a bit

in de koudere periode gaan we de terrassen wat inperken

2 weeks 2 days ago