Understand spoken Dutch

Recent Additions

Recording English Dutch Time ago created Learn
But in the corner (paragraph)

Maar in den hoek (paragraaf)

1 week ago
“Grandmother!” shouted the little one. (paragraph)

«Grootmoeder!» riep de kleine uit. (paragraaf)

1 week ago
Now someone is dying (paragraph)

Nu sterft er iemand! (paragraaf)

1 week ago
unlikely

onwaarschijnlijk

2 weeks 1 day ago
the topic

het onderwerp

2 weeks 4 days ago
sailing time book

vaartijdenboek

2 weeks 4 days ago
skipper

schipper

2 weeks 4 days ago
the skipper

de schipper

2 weeks 4 days ago
fleet

vloot

2 weeks 4 days ago
professional competence

vakbekwaamheid

2 weeks 4 days ago
guarded

bewaakt

2 weeks 4 days ago
license plate

kenteken

2 weeks 4 days ago
quay

kaai

2 weeks 4 days ago
to drag

verslepen

2 weeks 4 days ago
to drag (long form)

te verslepen

2 weeks 4 days ago
Mathematics is not just the memorization of formulas.

Wiskunde is niet louter formules uit het hoofd leren.

3 weeks ago
purely

louter

3 weeks ago
to sign off

afmonsteren

3 weeks 2 days ago
strengthening

versterking

4 weeks ago
to embark

inschepen

4 weeks ago
pleasure boat

pleziervaart

4 weeks ago
inland shipping

binnenvaart

4 weeks ago
for the most part

grotendeel

4 weeks ago
time consuming

tijdrovend

4 weeks ago
This is a valid point.

Dit is een terecht punt.

4 weeks ago
ongoing purchase procedure

aankoopprocedure lopende

1 month ago
border management

grensbeheer

1 month ago
lever

hefboom

1 month ago
Here are the new words that I have noted down until today.

Hier zijn de nieuwe woorden die ik tot vandaag heb genoteerd.

1 month ago
I'm afraid he will never admit his guilt.

Ik vrees dat hij nooit zijn schuld zal erkennen.

1 month 1 week ago
I never liked him anyway.

Ik vond hem sowieso niet leuk.

1 month 1 week ago
What were you doing there in the first place?

Wat was je daar sowieso aan het doen?

1 month 1 week ago
Sami is going to judge you anyway.

Sami gaat je sowieso beoordelen.

1 month 1 week ago
You need a job anyway.

Je hebt sowieso een baan nodig.

1 month 1 week ago
We concede your right to this property.

We erkennen je recht op dit eigendom.

1 month 1 week ago
to recognize; to acknowledge

erkennen

1 month 1 week ago
His services were appreciated.

Zijn prestaties werden erkend.

1 month 1 week ago
He has changed his address.

Hij heeft zijn adres gewijzigd.

1 month 1 week ago
It's soon time for your income tax return.

Het is langzaam tijd voor je aangifte inkomstenbelasting.

1 month 1 week ago
the transition phase

de overgangsfase

1 month 1 week ago