Understand spoken Dutch

Recent Additions

Recording English Dutch Time ago created Learn
Tom is working in Boston.

Tom werkt in Boston.

3 days 2 hours ago
I never imagined meeting you here.

Ik had nooit gedacht u hier te zien.

3 days 2 hours ago
I like my job very much.

Ik ben gek op mijn werk.

3 days 2 hours ago
Put some clothes on.

Kleed je aan!

3 days 2 hours ago
It rained the whole day.

De regen hield de hele dag aan.

3 days 2 hours ago
I beg your pardon?

Wat zegt u?

3 days 2 hours ago
Who stands to benefit most?

Wie zou er het meest van profiteren?

3 days 2 hours ago
The toy the boy was playing with is broken.

Het speelgoed waarmee de jongen speelde is stuk.

3 days 2 hours ago
Tom passed away three years ago.

Tom is drie jaar geleden overleden.

3 days 2 hours ago
The lake was frozen.

Het meer was bevroren.

3 days 2 hours ago
What was it that you wanted?

Wat wilde je?

3 days 2 hours ago
We sat in total silence.

We zaten in doodse stilte.

3 days 2 hours ago
He earns twenty dollars a day.

Hij verdient twintig dollar per dag.

3 days 2 hours ago
I don’t want to be alone with Tom.

Ik wil niet alleen blijven met Tom.

3 days 2 hours ago
Tom couldn’t tell one twin from the other.

Tom kon de tweeling niet uit elkaar houden.

3 days 2 hours ago
Most of the work is performed by robots.

Het meeste werk wordt door robots verricht.

3 days 2 hours ago
Don’t make fun of me.

Speel geen spelletje met mij!

3 days 2 hours ago
If you want to try it, go ahead and try it.

Als je het wil proberen, ga je gang en probeer het.

3 days 2 hours ago
I have never been to the States.

Ik ben nooit in de Verenigde Staten geweest.

3 days 2 hours ago
This is your own fault.

Dat is jouw eigen schuld.

3 days 2 hours ago
I can help you.

Ik kan je helpen.

3 days 2 hours ago
There’s no need for you to prepare a formal speech.

Je hoeft geen formele toespraak voor te bereiden.

3 days 2 hours ago
I called him.

Ik belde hem.

3 days 2 hours ago
I don’t have enough money to buy the latest smartphone.

Ik heb niet genoeg geld om de laatste smartphone te kopen.

3 days 2 hours ago
You’re late.

Je bent laat.

3 days 2 hours ago
Don’t make promises you can’t keep.

Maak geen beloftes waar je je niet aan kunt houden.

3 days 2 hours ago
Why didn’t you come by bus?

Waarom ben je niet met de bus gekomen?

3 days 2 hours ago
I bought Tom a hot dog.

Ik heb een hot dog voor Tom gekocht.

3 days 2 hours ago
It’s nearly half past two.

Het is bijna half drie.

3 days 2 hours ago
I turned off the radio.

Ik zette de radio uit.

3 days 2 hours ago
Help Mary take her coat off.

Help Maria om haar jas uit te doen.

3 days 2 hours ago
I’m pretty sure that this is Tom’s umbrella.

Ik ben er vrij zeker van dat dit de paraplu van Tom is.

3 days 2 hours ago
Tom complains constantly.

Tom klaagt voortdurend.

3 days 2 hours ago
I know Tom will try to do that.

Ik weet dat Tom zal proberen om dat te doen.

3 days 2 hours ago
Do you know this word?

Kennen jullie dit woord?

3 days 2 hours ago
There isn’t any solution.

Er is geen oplossing.

3 days 2 hours ago
She’s asking for the impossible.

Zij vraagt het onmogelijke.

3 days 2 hours ago
Stand back, please.

Achteruit, alsjeblieft.

3 days 2 hours ago
Mary is one of the prettiest women in Boston.

Maria is een van de mooiste vrouwen in Boston.

3 days 2 hours ago
The bus was ten minutes late.

De bus kwam tien minuten te laat.

3 days 2 hours ago