Understand spoken Thai

"to kick" Practice Thai lesson

Recording English Thai Status
to kick

เตะ